27 มกราคม 2562 ค่า PM2.5ลาดพร้าว-วังทองหลางยังน่าห่วง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_304337/

สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 38 – 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ, ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่ในกทม.และเขตปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ยังไม่ดีนักมีลมพัดแรงแต่ยังคงไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์PM2.5ในเขตพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีปริมาณฝุ่นละออง ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ประมาณ 22 มคก./ลบ.ม และยังพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม) 21 พื้นที่ โดยพบบนพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 13 สถานี พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศจะลอยตัวได้ดีขึ้นมีลมพัดแรง จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้ ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังคงประสานงานกับกทม.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณะสุขและผวจ.ปริมณฑลทั้ง 5 จว. ให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง